default-logo

QRM en Teams

Van de 4 basisconcepten waarop de QRM-strategie is gebaseerd, luidt het tweede basisconcept: Organisatiestructuur. De uitgebreide titel van het hoofdstuk is: Organisatiestructuur voor snelle respons: QRM-cellen, teamwerk en eigenaarschap.

Wat Suri hier uitlegt is zijn versie van de sociotechniek beter bekend als autonome teams of zelfsturende teams. Wat hij toevoegt, is de opdracht zodra het team goed ontwikkeld is. Deze opdracht luidt: FOCUS OP DOORLOOPTIJD VERKORTING. Maar in die paar woordjes “zodra het team goed ontwikkeld is” schuilt een wereld van verandering. Menig organisatie is er inmiddels achter dat een paar mensen bij elkaar zetten nog lang geen team met echt teamwerk oplevert. Een kleine greep uit de vele verzuchtingen die dan te horen zijn: “Ze doen het niet” of: “Ze maken alleen maar ruzie” of over de aansturing: “De teamleider heeft er alleen maar meer werk aan”. Naast het werkelijk adopteren van tijd als indicator i.p.v. kosten is de tweede grote moeilijkheid bij het invoeren van QRM het werkelijk aan de slag krijgen van de teams, de Productiecellen of de QROC’s. Om teams goed te laten functioneren en echt te laten samenwerken zijn een paar zaken zeer belangrijk en eigenlijk onmisbaar.

  1. Als eerste zijn dit de ontwerpregels voor teams, een soort architectuurvereisten voor de samenstelling van een effectief team. Deze zijn eenvoudig terug te vinden in de literatuur en afhankelijk van de auteur verschillen ze iets maar de basis is steeds dezelfde.
  2. Daarnaast een goede, formele kick-off sessie die het begin is van anders werken. Het liefst wordt deze ingeleid door zo hoog mogelijk management om aan te geven dat het serieus is en er veel van verwacht wordt. Hierbij worden ook zeer expliciete doelstellingen aangegeven.
  3. Als derde aandachtspunt geldt de teamontwikkeling. Na een erfenis van 100 jaar directief aangestuurd te zijn, kunnen we niet verwachten dat medewerkers van de ene dag op de andere opeens echt gaan samenwerken. Dat vergt veel tijd en goede begeleiding. Parallel hieraan zal de teamleider ook anders moeten gaan leiding geven en ook dat kost heel veel moeite.

 

Dus niet te snel wanhopen als het niet vanzelf gaat. Goed teamwerk is echt mogelijk maar vraagt specifieke aandacht en wat tijd. Maar daarna gaat het echt beter met uw organisatie. U zult verbaasd zijn over onverwachte capaciteiten, het snel verbeteren van leverbetrouwbaarheid, een toenemende betrokkenheid en geleidelijk een afnemend ziekteverzuim.